Simone Gouw

Dr. Simone Gouw is in 2009 afgestudeerd als fysiotherapeut, waarna zij zich verder specialiseerde in de orofaciale en psychosomatische fysiotherapie. Na het afronden van beide opleidingen (waarvan één masteropleiding) in 2012, kreeg zij de mogelijkheid om als fysiotherapeut de opleiding Gnathologie op de afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc Nijmegen te starten. Vanuit het wetenschappelijke deel van deze opleiding startte zij met haar promotieonderzoek naar bruxisme. In 2015 studeerde zij af als fysiotherapeut- gnatholoog en op 8 mei 2019 promoveerde zij op haar proefschrift ‘Bruxism and physical therapy – a physio-logical perspective’. Simone Gouw werkt momenteel als orofaciaal en psychosomatisch fysiotherapeut op het Academie Instituut in Utrecht en als wetenschappelijk docent binnen de opleiding Gnathologie. In haar onderzoek werkte zij onder andere met polysomnografisch onderzoek (slaaponderzoek) in samenwerking met de afdeling Klinische Neurofysiologie. Zij is tevens betrokken bij het masteronderwijs op de Hogeschool Utrecht, Hogeschool Arnhem-Nijmegen en de Universiteit van Gent. Simone is één van de schrijvers van het herziene beroepsprofiel van de orofaciaal fysiotherapeut. Haar kennis deelt ze graag met andere zorgprofessionals door middel van haar scholing Diagnostiek en behandeling van kaakdisfunctie.

Ontdek ons gehele scholingsaanbod!