Jo Nijs

Jo Nijs is hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is kinesitherapeut in het Universitair Ziekenhuis Brussel en gastprofessor aan de Universiteit van Gotenburg (Zweden). Hij is houder van de Leerstoel de Berekuyl academy, gericht op oncologische revalidatie. In zijn onderzoek en klinische activiteiten richt hij zich op chronische pijn en vermoeidheid bij kanker overlevers en musculoskeletale pijn. Hij is (co-)auteur van 273 peer reviewed publicaties (waaronder papers in The Lancet, JAMA Neurology en The Lancet Rheumatology), heeft tien miljoen Euro aan onderzoeksubsidies verkregen, is promotor van 19 afgelegde doctoraten en fungeerde meer dan 300 maal als genodigde spreker op (inter)nationale bijeenkomsten in 25 verschillende landen (incl. 35 keynotes). Op het vlak van praktijkgerichte scholingen doceerde Jo Nijs in 99 cursussen aan meer dan 3000 clinici in 12 verschillende landen en 4 continenten. Jo staat derde gerangschikt op de wereldranglijst van chronische pijnonderzoekers (1ste in Europa; expertscape.com). In 2017 was hij laureaat van de ‘Excellence in Research Award’ van het Amerikaanse JOSPT, en in 2020 ontving hij de Francqui Leerstoel van de Universiteit Hasselt. Samen met Denkfysio verzorgt Jo Nijs verschillende nascholing mogelijkheden rond pijneducatie. Op ons online platform is de E-learning leefstijl en chronische pijn te volgen. Het komende jaar zetten we verschillende één-daagse scholingen van Jo over pijneducatie op.

Ontdek al onze scholingen over pijn!