Bas van Hooren

In 2014 heeft Bas zijn bachelor behaald aan Fontys Sporthogeschool in Eindhoven en in 2016 zijn master bewegingswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. Momenteel ben is hij bezig met zijn promotieonderzoek aan de Universiteit van Maastricht. Door Bas' achtergrond in toegepaste sportwetenschap en zijn ervaring als atleet en fysieke trainer heeft Bas een goede kennis ontwikkeld van praktisch relevante vragen. Volgens anderen kan Bas van Hooren daarom theoretische concepten goed naar praktische aanbevelingen vertalen. Hoewel zijn wetenschappelijke publicaties daarom soms betrekking hebben op fundamentele onderwerpen besteed hij altijd aandacht aan de toepassing in de praktijk.

Ontdek al onze scholingen over de onderste extremiteit!