Bas van Hooren

In 2014 behaalde Bas zijn bachelor aan de Fontys Sporthogeschool in Eindhoven en in 2016 zijn master bewegingswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. Momenteel is hij bezig met zijn promotieonderzoek aan de Universiteit van Maastricht. Door Bas' achtergrond in toegepaste sportwetenschap en zijn ervaring als atleet en fysieke trainer ontwikkelde Bas een goede kennis van praktisch relevante vragen. Volgens anderen kan Bas van Hooren daarom theoretische concepten goed naar praktische aanbevelingen vertalen. Hoewel zijn wetenschappelijke publicaties daarom soms betrekking hebben op fundamentele onderwerpen besteedt hij altijd aandacht aan de toepassing in de praktijk.

Ontdek al onze scholingen over de onderste extremiteit!