Het nut van zelfsturend leren tijdens de revalidatie

In mijn vorige blog heb ik het gehad over de inzet van video-feedback in de revalidatie. Het thema van deze blog is gewijd aan het belang van zelfsturend leren binnen de revalidatie. Mag ik op deze plaats je vragen even kort stil te staan in hoeverre een patient een keuze krijgt ten aanzien van de invulling van oefentherapie ?

Continue reading