Prevention of injury and illness in sport. Wat hebben we geleerd in Monaco?

Enkele weken geleden had ik het genoegen om aanwezig te zijn op het International Olympic Committee (IOC) World Conference on Prevention of Injury and Illness in Sport in Monaco. Voor mij was het de tweede keer dat ik dit 3-jaarlijks congres bijwoonde. Gezien de aanwezige sprekers en het indrukwekkende wetenschappelijke programma, keek ik toch al een hele tijd uit om terug naar Monaco af te zakken. Lees hier wat ik hiervan mee terug neem.

Continue reading

Zin of onzin van excentrisch trainen bij rotator cuff tendinopathie

Patiënten met de diagnose “rotator cuff tendinopathie” lopen dagelijks fysiotherapiepraktijken binnen. Evidence based practice hoog in het vaandel gedragen, gaan we aan de slag om deze patiënten de beste behandeling te bieden. We ontcijferen wetenschappelijke publicaties, leggen de belangrijkste resultaten samen, vertalen dit naar de casus en bouwen via dit inductief proces ons groot klinisch-redeneer-netwerk met “als…, dan…”-regels verder uit. Fundamenteel probleem waar we steeds op botsen, is dat de literatuur het antwoord op onze vraag “Met welk oefenprogramma kan ik het degeneratief proces in de supraspinatuspees beïnvloeden (mechanotransductie) en in het beste geval mijn pees ook terug versterken zodat de belastbaarheid tegemoet komt aan de belasting?” schuldig blijft.

Continue reading

VKB-reconstructie geen garantie voor een normale functie van de knie

Bijna elke week verschijnt er wel een bericht in de media dat een bekende sporter de voorste kruisband (VKB ) van de knie heeft gescheurd.
Hoewel vaak beschouwd als een noodzaak, is een VKB-reconstructie geen garantie voor een normale functie van de knie. Gemiddeld genomen komt slechts de helft van de patiënten weer terug op niveau van competitieve sporten. Helaas biedt de VKB reconstructie geen bescherming tegen het ontstaan degeneratieve afwijkingen van de knie.

Continue reading